next_inactive up previous


1 aaxər

'aaxər betekent ofwel laatste ofwel ander. Als het laatste betekent plaats je het voor het zelfstandig naamwoord, het is dan een onbepaald rangtelwoord.

Voorbeeld:
'aaxər kilmé (het laatste woord), vergelijk met 'awwal kilmé'

Als 'aaxər in de betekenis van 'ander' gebruikt wordt, plaats je het zoals elk bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig naamwoord.

Voorbeeld:
'ili bayt 'aaxər (ik heb een ander huis)
kilmé 'uxra (een ander woord)

2 ayš

ayš (wat) is een samentrekking van ayy (welk) en ši (ding), het is een synoniem voor šu dat zelf ook weer verwant is met ši.

3 in-'iza-law

in, iza en law betekenen alle drie 'als'. 'in' is meest waarschijnlijk, ''iza' is gewoon waarschijnlijk en 'law' is minst waarschijnlijk.

Voorbeelden:
'inšaa'allaah (als god het wil)
'iza mumkin (indien mogelijk)
law samaHt (a.u.b., erg beleefd)

4 Gibraltar

Het woord Gibraltar vindt zijn in oorsprong in jab(e)l Taariq-->gab(e)l Taari'-->gab(e)l Taarir-->gibraltaar
Het werd in 710 verovered door de Saraceense Taariq en betekent dus 'de heuvel van Taariq'.

About this document ...

Nota's Arabisch

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 99.2beta8 (1.42)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -split 0 -show_section_numbers voclets.tex

The translation was initiated by Hugo Coolens on 2004-12-16


Hugo Coolens 2004-12-16