Sommige LaTeX-versies produceren default een pdf-file i.p.v. een dvi-file. Dit gedrag kan ongedaan gemaakt worden door in de preamble het commando \pdfoutput=0 op te nemen

LaTeX tutorials

Terug naar Linux-pagina

Valid HTML 4.01!