Voorafgaandelijke opmerking

Sedert Gnuplot versie 5 kan je rechtstreeks lineaire regressie uitvoeren met het commando stats: b.v. stats [100:1e6] uwdatafile using ($1):($2)
Opgelet met het gebruik van stats als de x-variabele log(x) is: stats [log10(3e-3):log10(1)] uwdatafile using (log10($1)):($2) dus _ook_ in het fitting interval opgeven dat het log(x) is!

(Lineaire) regressie en Gnuplot

Niettegenstaande Gnuplot een zeer geavanceerde methode voor curve fitting biedt, blijken sommige gebruikers toch te willen teruggrijpen naar het primitiever systeem van de (lineaire) regressie-analyse. De kwaliteit van zo een regressie-analyse ziet men dan graag samengevat in een correlatiecoefficient. Jammer genoeg bestaat er geen eenvoudig verband tussen de statistische informatie die Gnuplot levert bij een curve fitting en een correlatiecoefficient. In wat volgt worden twee methodes beschreven om toch regressie-analyse te verrichten in combinatie met Gnuplot.

Gebruik van Statist om regressie-analyse te verrichten

Om Statist te installeren ga je als volgt te werk:


Nuttige tip: je kan gnuplot-commando's vanin statist ingeven door in de rubriek MISCELANEOUS (4) te kiezen voor Enter gnuplot commands (9) zo kan je daar bv. de volgende commando's geven:
set size 2,2.2
set terminal latex
set output "openlp.tex"
.
waarna je dan in het Main menu Regressions and correlations kiest.

Homepage van Statist

Terug naar Gnuplot-pagina

Terug naar Linux-pagina

Valid HTML 4.01!