xfig-stuff

Tips voor het tekenen van elektronica-schema's

Controleer of de Ruler Units op Imperial (in) staan, daarvoor gaat u naar het drop down menu Edit --> Set units ... of start xfig op met de optie -inc. Stel voor GRIDMODE het fijnste raster in, en bij POINT PSN (deze optie verschijnt onderaan het scherm wanneer je een lijn wil tekenen) ook het fijnste raster. Zoom ook 1 maal in om het tekenen nog gemakkelijker te maken.

Om naast Amerikaanse symbolen ook Europes symbolen in je bibliotheek te hebben kan je als volgt te werk gaan:

  1. Download deze bibliotheek
  2. Pak ze uit met het commando: tar xvfz Electronic.tgz
  3. Kopieer ze als root naargelang de gebruikte Linux onder /usr/X11R6/lib/X11/xfig/Libraries/Electrical/Schematic/ of /usr/share/xfig/Libraries met het commando: cp -r Electronic /usr/share/xfig/Libraries
  4. Eventueel kan je als je de standaard bij xfig geïnstalleerde bibliotheek Electronic ook wil behouden deze eerst d.w.z. voor stap 2 renamen naar Electronic.orig met het commando: mv Electronic Electronic.orig
Het volgende kan ook nuttig zijn:
Terug naar Linux-pagina

Valid HTML 4.01!