1 Configuratie van een Dual boot PC: “Windows/Linux”

1 Belangrijke noot vooraf!

Voordat je aan de Linux-installatie begint moet je de functie “Snel Opstarten” van Windows in elk geval uitschakelen! Het kan nuttig zijn om het artikel “UEFI onder Linux” in het computertijdschrif C't van januari/februari 2019 eens door te nemen.

2 Defragmenteren van de windows partitie

Vooraleer te starten is het aanbevolen om de Windows-partitie te defragmenteren.

3 Downloaden Linux distributie

Via deze url:
https://mirror.bauhuette.fh-aachen.de/linuxmint-cd/stable/21/linuxmint-21-cinnamon-64bit.iso
kan je de Linux Mint 21 (Vanessa) met Cinnamon Desktop distributie downloaden en opslaan in de gewenste map. Andere Linux distributies zijn ook mogelijk zoals Debian (Bullseye), ...maar deze handleiding richt zich enkel op de installatie van Mint 21 naast een bestaand Windows systeem.

Nu je het Mint-distributiebestand gedownloaded hebt, moet je dit iso-bestand op een DVD of lege USB stick schrijven die we als bootable stick gaan gebruiken. Voor het maken van een bootable USB-stick kan je best het programma Etcher gebruiken. Later zal je dan je PC opnieuw moeten opstarten vanaf die USB.
In paragraaf 1.5 volgt de stappenprocedure om een USB stick bootable te maken.


4 How to create a bootable USB stick on Linux

Installeer en gebruik Etcher. Zie https://etcher.io/.


5 How to create a bootable USB stick on Windows

Installeer en gebruik Etcher. Zie https://etcher.io/.


6 Mint 21 installeren

Om Mint effectief te installeren, moet u uw computer opstarten vanaf USB stick of DVD. Daarvoor ga je de BOOT SETUP van je computer even aanpassen. Hoe je dit doet hangt af van de fabrikant van je laptop. Bij Dell computers bijvoorbeeld; moet je F2 of F12 indrukken om uw BOOT SETUP aan te passen. Bij andere computers kan dat bijvoorbeeld F1, F4, DEL...zijn.

De live versie van Mint zal dan opstarten. Hier kan je dan even uittesten of het besturingssysteem je bevalt of niet -dit is bijvoorbeeld interessant als je overweegt van versie/distributie te veranderen- en indien deze geïnstalleerd mag worden, klik je op het Install Linux Mint icoon op de Desktop.

Doorloop vervolgens de installatie wizard. Hieronder overlopen we de stappen:


2 Installatie extra software en tweaking

Omdat we gespecialiseerde software gebruiken voor de labo's elektronica gaan we nog één en ander bij installeren.

1 Timesaver onder Linux

Het kopiëren en plakken van tekst onder Linux gebeurt standaard niet via de gekende CTRL-C en CTRL-V toetsencombinaties zoals onder Windows. De standaardmanier om tekst te kopiëren onder Linux is Highlighten met je linkermuisknop en plakken met de Middelste muisknop. Op die manier kan je onder Linux heel wat tijd en typwerk uitsparen.

2 Zichtbaar maken van boot-meldingen en vermijden dat na 10 s automatisch een besturingssysteem gestart wordt.

Standaard maakt Mint bootprocessmeldingen onzichtbaar, dit is jammer omdat deze meldingen nuttige informatie bevatten over het al dan niet goed functioneren van het systeem en daardoor eventuele problemen makkelijker op te lossen zijn. Men kan dit gedrag echter gemakkelijk als volgt veranderen, bijkomend zorgen we er ook voor dat na 10 s automatisch een besturingssysteem gestart wordt:
 1. Editeer --sudo nano /etc/default/grub-- het bestand “/etc/default/grub” als volgt:
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
 2. GRUB_TIMEOUT=-1
 3. sudo update-grub

3 Mint consistent “single click” maken

4 Terminal rxvt

Om de standaard terminal te openen voer je volgende toetsencombinatie in: CTRL-ALT-t.

Je kan deze altijd gebruiken, maar je kan ook de populaire terminal rxvt installeren (net zoals in het labo).

Dit doe je als volgt:

Om nu deze terminal te openen, voer je volgende toetsencombinatie in: ALT-F2 en tik rxvt in gevolgd door enter.

5 Gnuplot

Om Gnuplot te installeren voer je volgende stappen uit:

Nu heb je Gnuplot geïnstalleerd. Open Gnuplot en probeer b.v. een plot te maken van de functie sin(x). Dit doe je als volgt:

6 XFig

XFig installeren:
Om naast Amerikaanse symbolen ook Europese symbolen in je bibliotheek te hebben kan je als volgt te werk gaan:

7 KiCad

Omdat de KiCad-versie die standaard geïnstalleerd wordt onder Mint 21 wat verouderd is, werd versie 6 als volgt geïnstalleerd:
sudo apt purge kicad kicad-common kicad-doc-en
sudo add-apt-repository --yes ppa:kicad/kicad-6.0-releases
sudo apt update
sudo apt install kicad kicad-libraries kicad-symbols kicad-templates kicad-footprints
sudo apt install kicad-packages3d kicad-doc-en
Om probleemloos thuis (verder) te kunnen werken, kunt u best dezelfde versie van het programma installeren. Start KiCad een eerste keer op, ga naar Preferences en verzet de taal van Default naar English, als u nalaat dit te doen zullen er data files met getallen met decimale komma's geproduceerd worden die dan problemen zullen geven met de andere software die we gebruiken, b.v. Gnuplot.

8 Spice2G6

1 Voor Mint 21

Om Spice 2G6 te installeren voer je volgende stappen uit (opgelet voor raspbian gebruikers is de procedure anders):

2 Voor Raspbian op de raspberry pi (werkt niet meer in Raspbian Stretch wel in oudere versie zoals Jessie, Wheezy...)

Voor recentere raspberryos-systemen biedt box86 misschien soelaas (niet uitgetest, feedback altijd welkom).

9 LaTeX

Om LaTeX te installeren voer je het volgende uit in je terminal:

10 lx-script

Om een LaTeX (.tex) tekstbestand test.tex om te zetten naar een postscript-file moet je normaal volgende stappen doorlopen:
 1. latex test
 2. latex test (dit is nodig om eventuele unresolved references op te lossen
 3. dvips test -o (hiermee zet je het bestand test.dvi om in test.ps)
 4. gv test.ps (hiermee start je ghostview op om het bestand test.ps te bekijken)
Deze commando's kunnen geautomatiseerd worden door gebruik te maken van het lx-script. Bovenstaande commando's kunnen dan vervangen worden door volgend commando:
lx test.tex of kortweg lx test. Om het script lx te installeren doe je het volgende:

11 Statist

Om Statist te installeren ga je als volgt te werk:

12 Printer installeren

Een printer installeren onder Linux gebeurt d.m.v. de printerserver cups.
 1. Voeg de default gebruiker (te checken met het commando: who am I) eerst toe aan de lpadmin groep:
  sudo usermod -a -G lpadmin dezedefaultgebruiker
 2. Log uit of reboot, opdat de gebruiker effectief tot de groep lpadmin zou behoren.
 3. Surf nu met een webbrowser naar de printerserverwebpagina: localhost:631
  $ \rightarrow$Administration $ \rightarrow$Add Printer
 4. Volg de instructies.

13 Mate

Voor mensen met een lichtere pc valt het te overwegen om Mate te gebruiken als desktop in plaats van het zwaardere Cinnamon. Om de Mate-desktop op een Linux Mint Cinnamon editie te zetten volstaat: sudo apt-get install mate-desktop mint-meta-mate

14 Commando's

Indien je in dit document niet meteen begrijpt waar de commando's vandaan komen of waar ze voor staan, verwijzen we graag naar de Linux Survival Guide die je terug kan vinden op:
https://www.dropbox.com/s/dxlcv79vi9onjja/linux_survival_guide.pdf

Over dit dokument ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2018 (Released Feb 1, 2018)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -no_subdir -split 0 -show_section_numbers installatie-linux-software.tex

The translation was initiated on 2022-09-19