next_inactive up previous


Los acentos

2. juni 2004

1 Gebruik van het accent voor de beklemtoning van lettergrepen

In het Spaans is er slechts één soort accentteken voor de beklemtoning van de lettergrepen namelijk het accent dat men in het Frans het 'accent aigu' noemt.

1 Gebruik van het accent voor woorden met meer dan één lettergreep

2 Gebruik van het accent voor woorden die bestaan uit één lettergreep

3 OpmerkingenVoetnoot

... tweeklank[*]
Wat is een tweeklank? Een tweeklank in het Spaans is de verbinding van twee klinkers die één lettergreep vormen. De tweeklanken kunnen gevormd woorden door de verbinding van de sterke klinkers a, o, en e en van de zwakke klinker i of u (bijvoorbeeld: ai of eu) of door het verbinden van twee zwakke klinkers (iu of ui). De verbinding van twee sterke klinkers wordt beschouwd als twee aparte lettergrepen (bijvoorbeeld: bacalao) en is dus geen tweeklank

Hugo Coolens 2007-11-23