Het Vakbondslokaal

Algemene informatie

hogescholenlink Vlaamse Gemeenschap

Geco÷rdineerd hogescholendecreet

Geco÷rdineerde versie hogeschooldecreet van januari 2002

Geco÷rdineerde versie hogeschooldecreet januari 2002 in rtf-formaat

CAO V hoger onderwijs

Structuurdecreet 2003 in pdf-formaat

Structuurdecreet 2003

Persbericht over de invoering van de accreditatie in het hoger onderwijs in pdf-formaat

Besluit van 21-2-2003 over loopbaanstructuren en salarisschalen van het ATP in de hogescholen in pdf-formaat

Weddeschalen

Mededeling over kenmerk DOCT ASSIST HOBU

Website ACOD-onderwijs


Interne documenten

Vraag eerst uw password. Gebruik de submit-toets om het password te bevestigen en niet de enter-toets.